Handelsbetingelser

OVERBLIK
Handelsbetingelserne gælder alle aftaler, medmindre andet er eksplicit aftalt. Kunden kan her læse om vilkår, kreditering, forhold, ansvar, aflysning, rettigheder, betingelser, forudbetaling mv. Kunden forventes at have læst og accepteret handelsbetingelser samt privatlivspolitik ved indgåelse af aftaler med Malte Bülow Photography.

AFTALER
Alle skriftlige aftaler mellem Malte Bülow Photography og kunder er gyldige. Der tages forbehold for fejl og misforståelser såsom tastefejl og lignende. Jf. Aftaleloven er en e-mail-korrespondance, en sms, en telefonsamtale el.lign. akkurat lige så gyldig og gældende som en underskrevet kontrakt. Det er nemmere, og derfor benytter Malte Bülow Photography sig af disse muligheder for aftaler i stedet, fordi det også letter kommunikationen for kunden. Som udgangspunkt vil alle aftaler indgås på e-mail, hvor alle aftalens oplysninger forefindes.

Aftales noget mundtligt fx på telefon, vil aftalen så vidt muligt efterfølgende blive bekræftet skriftligt på e-mail af Malte Bülow Photography. Dette gøres også for kundens tryghed ifm. bestilling, vigtige datoer og tidspunkter, fx bryllupper, events etc.

Ifm. booking kan der blive opkrævet et bookinggebyr, hvis opgaven overstiger et vist beløb. Mere om det længere nede under ‘Forudbetaling’. Malte Bülow Photography forbeholder sig retten til at opkræve opgavens fulde beløb ved ubegrundet, pludselig aflysning. Mere om det under ‘Fortrydelse’

Læs privatlivspolitikken for yderligere information om behandling af persondata.

KREDITERING
Malte Bülow Photography vil som udgangspunkt gerne krediteres med navn, hjemmeside, Facebookside og Instagramside alt efter relevans – dette er et ønske fra fotografens side, som bliver værdsat, men det er ikke et krav og har ingen konsekvenser for kunden, medmindre andet er eksplicit aftalt.

TRUSTPILOT
Malte Bülow Photography har pt. kun 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker kunden at anmelde Malte Bülow Photography positivt eller negativt ifbm. en opgave eller køb af print, kan man søge på virksomhedsnavnet på Trustpilot og frit skrive sin anmeldelse. Korrekte kundeinformationer o.lign. bedes anført.

FORHOLD
Har kunden ikke eksplicit udtrykt ønske om bestemte billeder eller lignende, kan Malte Bülow Photography ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler. Det er altid Malte Bülow Photographys beslutning, hvilke billeder og/eller videoklip der udleveres. Subjektive holdninger til kvaliteten eller personens udtryk på portrætter kan ikke ændre ved opgavens pris, medmindre Malte Bülow Photography finder kravet rimeligt – i så fald vil kunden kunne få en ny tid, en ny redigering, en refundering eller et lignende kompromis.

Malte Bülow Photography forbeholder sig retten til til enhver tid at afbryde et samarbejde, hvis fotografen finder rimelig grund hertil, fx ved aggressiv eller anden ubehagelig adfærd fra kunden eller andre fotograferede ifm. en opgave, fx gæster ved bryllup. Fuld betaling vil stadig blive opkrævet ved en sådan afbrydelse, da arbejdsvilkårene er urimelige og ikke er en del af aftalen.

ANSVAR
Alle skader på udstyr, fotografiske assistenter eller fotografen selv pådraget på en opgave, vil som udgangspunkt påhvile kunden – fx, men ikke begrænset til, hvis en gæst til en bryllupsfest vælter eller spilder på Malte Bülow Photographys kamera eller øvrige udstyr. Alle udgifter i forbindelse hermed vil blive pålagt kunden, såfremt det ikke rimeligt kan siges at være fotografens egen skyld.

PRINT SHOP
Alle køb kan annulleres ind til det tidspunkt, de er sat til produktion. Kunden modtager information herom pr. e-mail. Alle produkter er forsvarligt pakket til transport, men skulle uheldet ske, at en pakke er i dårlig stand, skal kunden afvise at modtage pakken med denne begrundelse og straks kontakte Malte Bülow Photography på e-mail maltebp@maltebp.com. Dette medfører naturligvis ingen merpris for kunden. Er kunden utilfreds med kvaliteten af printet, ramme, glas, træ eller lignende skal kontakt og klager henvendes pr. e-mail, som besvares hurtigst muligt.

RETTIGHEDER
Som udgangspunkt i alle handler med Malte Bülow Photography får kunden almindelig brugsret til billeder og videoer. Tredjepart har ingen brugsret. Ophavsretten er altid bevaret hos Malte Bülow Photography, medmindre andet er eksplicit aftalt. Fotografen henviser her til Ophavsretsloven. Immaterialret eller IPR/Intellectual Property Rights er en fællesbetegnelse for en lovbestemt beskyttelse af intellektuelle frembringelser fx kunst. Denne ret samt ophavsretten afgives ikke ved alm. køb af billeder og video.

Kunden må bruge billederne privat, men ikke i forretningsøjemed fx ifm. videresalg, eller omvendt (det vil sige købt til erhverv, men bruges privat) medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt.

BRUGSRET
Brugsret giver ret til brug inden for de aftalte rammer, eksempelvis ubegrænset onlinebrug på kundens hjemmeside, sociale medier mv., såfremt dette er aftalt. Brugsret giver ikke ret til at videregive eller videresælge produktet til tredjepart. Brugsret giver ikke ret til at redigere i det udleverede produkt. Brugsret giver heller ikke ret til at printe eller distribuere materialet. Alt dette, der ikke er omfattet af almindelig brugsret, er en krænkelse af ophavsretten, som også en eventuel tredjepart i sidste ende vil skulle betale for plus en merpris for uretmæssig brug. Krænkes ophavsretten vil kunden kunne blive pålagt en merpris for opgaven eller produktet. Merprisen fastsættes ud fra produktets oprindelige pris som 100 % pristillæg plus eventuelle omkostninger for fotografen, som tabt indkomst eller forringelse af produktets værdi jf. misbrug.

Ændringer i købt billed- eller videomateriale med brugsret er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra fotografen. Eksempelvis må et farvebillede ikke laves sorthvid uden fotografens samtykke.

Ønsker kunden retten til at videregive billed- eller videomaterialet til tredjepart, skal der foretages et totalt frikøb. Frikøbet er ikke nødvendigvis en mulighed, og fotografen forbeholder sig retten til at takke nej til frikøb. Da frikøbet giver kunden mulighed for at redigere, ændre, printe og videregive materialet ubegrænset, vil prisen sættes derefter. Fotografen forbeholder sig her retten til at bruge materialet på egen hjemmeside, sociale medier mv., såfremt der ikke er personer i materialet, som ønsker at takke nej til dette. Råmaterialet kan i visse tilfælde ligeledes frikøbes.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR VIDEO MED LICENSERET MUSIK
Sælges en video inkl. licenseret musik, gælder licensen et år fra købsdatoen. Dvs. købet gælder kun videoernes musik, når de offentliggøres på nettet inden for perioden af et år fra købsdato. Er videoen lagt op inden for denne periode, bevares licensen for musikken fremadrettet (også længere end perioden på et år fra købsdato). Lægges videoer op med licenseret musik efter periodens afslutning, hæfter Malte Bülow Photography på ingen måde for ophavsretmæssige krav eller lignende. Hvordan kunden bruger video og billeder fra Malte Bülow Photography er fuldt på eget ansvar. Ønsker kunden at forlænge musiklicensen yderligere end indeværende år, kan kunden kontakte Malte Bülow Photography pr. e-mail maltebp@maltebp.com og købe udvidet musiklicens. Musiklicens er desuden kun aktiv, så længe Malte Bülow Photography er aktiv som virksomhed. Ved ønske om udvidet musiklicens kan det købes direkte hos Epidemic Sound.

Ydelser, der ikke er omfattet af brugsretten, skal særskilt bestilles skriftligt via mail, som findes under Kontakt.

TILBUD OG HÆNDELSER
Tilbud er bindende for Malte Bülow Photography i 14 dage fra tilbudsdatoen. Er der tale om et prisoverslag, vil dette fremgå af det tilsendte. Der tages forbehold for fejl. I både tilbud og prisoverslag tages også forbehold for rimelige prisstigninger ifm. uforudsete hændelser, inklusive, men ikke begrænset til, uheld, vejrforhold for fotografering eller videooptagelse, ulykker, softwareprisstigninger, hardwareproblemer, underleverancer el.lign.

FORTRYDELSE
Skriftlige og mundtlige aftaler er gældende, og fotografen vil som udgangspunkt altid fremsende mail med aftalen og bede kunden bekræfte. Aftalen er indgået, når købers accept er modtaget af Malte Bülow Photography, eller fotografen har modtaget bestilling. Aftalen kan ikke annulleres eller ændres uden fotografens skriftlige godkendelse. Fortrydelse eller ændring kan gøres betinget af kundens erstatning af fotografens omkostninger og tab herved. Afbud skal ske senest 30 dage inden aftaletidspunkt. Overskrides dette krav, vil fotografen altid forsøge at imødekomme kunden og aftale et andet tidspunkt, men såfremt dette ikke er muligt, vil Malte Bülow Photography opkræve fuld pris for den aftalte opgave. Dette gøres, fordi Malte Bülow Photography har afvist andre kunder og derfor potentielt får et stort økonomisk tab ved aflysningen. Ved udeblivelse opkræves aftalens fulde beløb.

FORUDBETALING
Ved større aftaler over 15.000,- kr. inkl. moms vil fotografen kunne kræve en forudbetaling på 50 % ved aftalens indgåelse. Et mindre depositum prissat efter opgavens omfang opkræves ligeledes ved bookinger, der ligger over 4 uger fremme. Disse kaldes evt. ‘bookinggebyr’ og faktureres separat. Bookinggebyret vil blive fratrukket den endelige pris. Fortrydelse, aflysning og afbestilling henvendes til Malte Bülow Photographys e-mail maltebp@maltebp.com, og der kan som skrevet blive opkrævet aftalens fulde beløb.

Kørsel faktureres som udgangspunkt med 5,- kr. pr. km. Redigering faktureres med 650,- inkl. moms.

Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. Kunden er ansvarlig for, at alle tilsendte oplysninger er korrekte.

Der tages forbehold for fejl i tekster og priser på www.maltebp.com og beslægtede webplatforme.

Læs også privatlivspolitikken for viden om, hvordan Malte Bülow Photography behandler dine personlige oplysninger og for oplysning om vilkår, betingelser, GDPR etc.